دعوت خانواده ی مهندس طبرزدی از اقای احمد شهید برای بازدید از زندان های ایران

دعوت خانواده ی مهندس طبرزدی از اقای احمد شهید برای بازدید از زندان های ایران

جناب آقای احمد شهید گزارشگرعالی حقوق بشردر ایران ضمن عرض تشکر و قدردانی از زحمات بی دریغ شما در راستای حق و حق خواهی برای تمام ملت ایران، بالاخص زندانیان و فعالان سیاسی، لازم دانستیم درخواست خود را مبنی بر دادخواهی حقوق بشری از شما و آن سازمان مربوطه تقاضا کنیم .

دسته: جبهه دموکراتیک ایران