فراخوان حشمت اله طبرزدی از زندان بمناسبت 22 بهمن و افزایش مقاومت و مبارزات

فراخوان حشمت اله طبرزدی از زندان بمناسبت 22 بهمن و افزایش مقاومت و مبارزات


مهندس حشمت اله طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران و سخنگوی همبستگی برای دموکراسی در ایران طی پیامی از درون زندان برای ادامه و تشدید مبارزات در سطحی جهانی تاکید مجدد نموده است . با نزدیک شدن 22 بهمن که یاد آور به قدرت رسیدن رژیم مستبد جمهوری اسلامی است، مقاومتهای ضد استبداد مذهبی حاکم بر ایران در سراسر جهان شدت یافته و فعالان سیاسی، مبارزان، و تلاشگران حقوق بشری در روزهای 22 الی 27 بهمن بر محور خواسته هایی که نیاز کنونی جنبشهای مردم ایران را بیان میکند،

مشارکت اعتراضی خود را بصورت اکسیونهای عملی در میادین شهرهای جهان و در مقابل سفارت خانه های جمهوری اسلامی بعمل تبدیل خواهند کرد. مشارکت هموطنان ما در کشورهای جهان در حمایت از خواسته های مرحله ای مردم ایران که درچهار مورد مشخص و از سوی مبارزان داخل کشور تعیین شده است، گام نخستین حمایت و تقویت مبارزات در داخل کشور است. این چهار خواسته محوری شامل: