۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری

روز ۲۱ فوریه از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده‌است.کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۹ به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی این روز را روز زبان مادری نام نهاده است.
این روز در تقویم ایران وجود ندارد هر چند مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به دلیل اهمیت زیاد آن، سال ۲۰۰۸ را سال جهانی زبان‌ها اعلام کرده است.
مرگ هر زبان به معنای مرگ بخشی از فرهنگ و تمدن و تاریخ است و این نامگذاری می‌تواند این زنگ خطر را برای ما به صدا در بیاورد تا قدردان این میراث تمدن بشری باشیم.
آموزشکده توانا روز جهانی زبان مادری را شادباش می‌گوید.