کاترین اشتون، نرگس محمدی و گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی

کاترین اشتون، نرگس محمدی و گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی


کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به تهران سفر کرده است با هفت زن فعال ایرانی از جمله نرگس محمدی و گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی دیدار کرد.