آزمونی در مسیر آزادیهای فردی و اجتماعی

آزمونی در مسیر آزادیهای فردی و اجتماعی

Photo: ‎آزمونی در مسیر آزادیهای فردی و اجتماعی

شاید همه ی عزیزانی که مطالب مرا می خوانند بیشتر منتظر عاشقانه های من باشند! اما زندگی چند وجهی است و لذتش در عاشقانه ها و گاه ذلتش در واقعیات اجتماعی!

جمعه شانزدهم اسفندماه از رادیو شنیدم که کاترین اشتون (Catherine Ashton) مقام عالی رتبه ی اتحادیه اروپا فردا به ایران می آید!
اتحادیه اروپا و علی الخصوص آمریکا در چالش با حکومت ایران بظاهر دو محور را در دستور کار داده است! اول برنامه اتمی و دیگری بحث حقوق بشر!

حالا سئوال من این است که کدام مهم است و این درجه از اهمیت تا چه حد است!؟

فردا وقتی خانم اشتون وارد فرودگاه شدند پاسخ برای من مشخص میشود!
با توجه و سرچی که در ساعات گذشته کردم در هیچ سفر و یا دیدار رسمی خانم اشتون را با روسری یا پوششی به معنی حجاب پیدا نکردم!!!

اگر فردا ایشان چنین کاری را کردند و به این "نقض حقوق بشر در ایران رسمیت دادند" بدانیم و بدانید که ما ساکنین این خاک پاک مستحق این مصالحه و مسامحه کاری سیاستمداران داخلی و خارجی قرار گرفته ایم! و قرار نیست ایران خیلی هم کشور آزاد و امنی باشد!
و اگر خانم اشتون زیر بار پوشیدن این چند قواره پارچه و روسری نرفتند خوشحال باشید و کمی امیدوار که ما کم کم قرار است زندگی به سبک یک انسان لایق با حداقل آزادی در پوش و نوش را تجربه کنیم!
از دوستان خواهش میکنم این مطلب را به گوش یا سمع و نظر خود یا اطرافیان خانم اشتون برسانند!

محمد وطن پور
پدر یک دختر 4 ساله ایرانی که در آرزوی غیر متهم زیستن خود و علی الخصوص زنان و دختران مملکتش ابزاری جز اطلاع رسانی ندارد!‎
شاید همه ی عزیزانی که مطالب مرا می خوانند بیشتر منتظر عاشقانه های من باشند! اما زندگی چند وجهی است و لذتش در عاشقانه ها و گاه ذلتش در واقعیات اجتماعی!

جمعه شانزدهم اسفندماه از رادیو شنیدم که کاترین اشتون (Catherine Ashton) مقام عالی رتبه ی اتحادیه اروپا فردا به ایران می آید!
اتحادیه اروپا و علی الخصوص آمریکا در چالش با حکومت ایران بظاهر دو محور را در دستور کار داده است! اول برنامه اتمی و دیگری بحث حقوق بشر!

حالا سئوال من این است که کدام مهم است و این درجه از اهمیت تا چه حد است!؟

فردا وقتی خانم اشتون وارد فرودگاه شدند پاسخ برای من مشخص میشود!
با توجه و سرچی که در ساعات گذشته کردم در هیچ سفر و یا دیدار رسمی خانم اشتون را با روسری یا پوششی به معنی حجاب پیدا نکردم!!!

اگر فردا ایشان چنین کاری را کردند و به این “نقض حقوق بشر در ایران رسمیت دادند” بدانیم و بدانید که ما ساکنین این خاک پاک مستحق این مصالحه و مسامحه کاری سیاستمداران داخلی و خارجی قرار گرفته ایم! و قرار نیست ایران خیلی هم کشور آزاد و امنی باشد!
و اگر خانم اشتون زیر بار پوشیدن این چند قواره پارچه و روسری نرفتند خوشحال باشید و کمی امیدوار که ما کم کم قرار است زندگی به سبک یک انسان لایق با حداقل آزادی در پوش و نوش را تجربه کنیم!
از دوستان خواهش میکنم این مطلب را به گوش یا سمع و نظر خود یا اطرافیان خانم اشتون برسانند!

محمد وطن پور
پدر یک دختر 4 ساله ایرانی که در آرزوی غیر متهم زیستن خود و علی الخصوص زنان و دختران مملکتش ابزاری جز اطلاع رسانی ندارد!