درمان اقتصاد بیمار ایران با نسخه نرمش قهرمانانه

درمان اقتصاد بیمار ایران با نسخه نرمش قهرمانانه

اقتصاد

 

سال ۹۲ را می‌توان سال رونمایی از فساد و ویژه‌خواری‌هایی دانست که پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را به حاشیه راند. فساد و تحریم و تورم، شاخص‌ترین واقعیات اقتصاد