لاریجانی: قصاص، اختلاف و کینه را حل می‌کند

 ۲۶/اسفند/۱۳۹۲ امیر پارسی نژاد
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از احکام اعدام و قصاص در کشور دفاع کرد و خواهان تشکر مجامع بین‌المللی از ایران شد. وی هم‌چنین گفت در ایران کسی به خاطر بهائی بودن زندان نیست..