خامنه‌ای چگونه به «راهیان گور» دروغ می‌گوید؟

خامنه‌ای چگونه به «راهیان گور» دروغ می‌گوید؟

بررسی سخنرانی ۶ فروردین رهبر جمهوری اسلامی

خامنه‌ای، واقعیت را با دروغ می‌آمیزد…هنوز پس از ۲۵ سال که از پایان جنگ می‌گذرد هر ساله جوانان ایرانی را به عنوان «راهیان نور» به گور می‌برند، بی‌آن‌که جوانان،