یک مرزبان دیگر را ۱۳ فروردین می‌کشیم.

یک مرزبان دیگر را ۱۳ فروردین می‌کشیم

جیش‌العدل
“جیش‌العدل” تهدید کرده در صورتی که حکومت ایران خواسته‌های این گروه را برآورده نکند، یکی دیگر از مرزبانان ربوده شده ایرانی را سیزدهم فروردین می‌کشد.
“جیش‌العدل” تا کنون جسد سرباز کشته شده، جمشید دانایی‌فر را به ماموران ایرانی تحویل نداده و اعلام کرده که فقط در مقابل پس گرفتن جسد ۵۰ تن از افراد خود اين كار را انجام مي دهد.

‎یک مرزبان دیگر را ۱۳ فروردین می‌کشیم.
جیش‌العدل
***
"جیش‌العدل" تهدید کرده در صورتی که حکومت ایران خواسته‌های این گروه را برآورده نکند، یکی دیگر از مرزبانان ربوده شده ایرانی را سیزدهم فروردین می‌کشد. 
 "جیش‌العدل" تا کنون جسد سرباز کشته شده، جمشید دانایی‌فر را به ماموران ایرانی تحویل نداده و اعلام کرده که فقط در مقابل پس گرفتن جسد ۵۰ تن از افراد خود اين كار را انجام مي دهد.
***
چند پرسش بي‌پاسخ :
1- چرا مسئولين ايران كه تمام توان خود را به كار بردند تا اسد را در قدرت نگه دارند، از نجات دادن جان سرباز بي‌پناه ايراني ناتوان بوده‌اند و هستند؟
2- چرا وضعيت زيستي و معيشتي محلي و قوميتي بايد آنقدر فاجعه‌بار باشد كه افراد مجبور  شوند از طريق فعاليت‌هاي چريكي و مسلحانه اقدام به گرفتن حقوق خود كنند؟
3- چرا هنوز به جاي حل مسائل بومي، قومي و معيشتي ، آنها را انكار و به دشمن نسبت مي‌دهند؟
4- چرا دستگاه ديپلماسي كشور گناه به قتل رسيدن مرزبان ايراني را به گردن پاكستان مي‌اندازد ولي از طرف ديگر مسئولان همين كشور از اعتراضات مدني مردم در برابر سفارت پاكستان جلوگيري مي‌كنند؟
5- بر اساس كدام قانون از اعتراضات مدني غير مسلحانه مردم (كه طبق قانون اساسي فراموش شده، نياز به اخذ مجوز ندارد)، جلوگيري مي‌شود؟
6- چرا لمپن‌هاي تئولوژيك براي بالارفتن از سفارت انگليس و ايجاد آبروريزي بين‌المللي آزادند؟ ولي از اعتراضات آرام و غيرخشونت‌بار فعالان مدني، آگاه و فرهيخته در برابر سفارت پاكستان، جلوگيري مي‌شود؟
7- چرا مسئولين (حكومتي و دولتي) بخاطر اين همه كم‌كاري و بدسليقگي در مديريت امور كشوري از مردم عذرخواهي نمي‌كنند؟
بويژه براي اين موارد تاسف‌بار :
- قتل دانش‌آموزان بي‌گناه در كاروان راهيان گور در نوروز 93
- قتل سرباز مرزبان جمشيد دانائي‌فر در نوروز 93
- قتل كوهنورد ايراني و مسئول تورهاي گردشگر، بر اثر رفتن روي مين در مناطق مين‌گذاري‌شده ولي پاكسازي نشده، در نوروز 93
- بي‌اطلاعي از وضعيت جوان ايراني به قتل رسيده در هواپيماي مفقود شده مالزي و اينكه مادر اين جوان ايراني در نوروز 93 بايد از طريق شبكه سي‌ان‌ان از قتل فرزندش با خبر شود.
8- آيا بايد خود را براي عزاداري در مرگ سرباز دوم هم آماده كنيم؟
***‎
چند پرسش بي‌پاسخ :
1- چرا مسئولين ايران كه تمام توان خود را به كار بردند تا اسد را در قدرت نگه دارند، از نجات دادن جان سرباز بي‌پناه ايراني ناتوان بوده‌اند و هستند؟
2- چرا وضعيت زيستي و معيشتي محلي و قوميتي بايد آنقدر فاجعه‌بار باشد كه افراد مجبور شوند از طريق فعاليت‌هاي چريكي و مسلحانه اقدام به گرفتن حقوق خود كنند؟
3- چرا هنوز به جاي حل مسائل بومي، قومي و معيشتي ، آنها را انكار و به دشمن نسبت مي‌دهند؟
4- چرا دستگاه ديپلماسي كشور گناه به قتل رسيدن مرزبان ايراني را به گردن پاكستان مي‌اندازد ولي از طرف ديگر مسئولان همين كشور از اعتراضات مدني مردم در برابر سفارت پاكستان جلوگيري مي‌كنند؟
5- بر اساس كدام قانون از اعتراضات مدني غير مسلحانه مردم (كه طبق قانون اساسي فراموش شده، نياز به اخذ مجوز ندارد)، جلوگيري مي‌شود؟
6- چرا لمپن‌هاي تئولوژيك براي بالارفتن از سفارت انگليس و ايجاد آبروريزي بين‌المللي آزادند؟ ولي از اعتراضات آرام و غيرخشونت‌بار فعالان مدني، آگاه و فرهيخته در برابر سفارت پاكستان، جلوگيري مي‌شود؟
7- چرا مسئولين (حكومتي و دولتي) بخاطر اين همه كم‌كاري و بدسليقگي در مديريت امور كشوري از مردم عذرخواهي نمي‌كنند؟
بويژه براي اين موارد تاسف‌بار :
– قتل دانش‌آموزان بي‌گناه در كاروان راهيان گور در نوروز 93
– قتل سرباز مرزبان جمشيد دانائي‌فر در نوروز 93
– قتل كوهنورد ايراني و مسئول تورهاي گردشگر، بر اثر رفتن روي مين در مناطق مين‌گذاري‌شده ولي پاكسازي نشده، در نوروز 93
– بي‌اطلاعي از وضعيت جوان ايراني به قتل رسيده در هواپيماي مفقود شده مالزي و اينكه مادر اين جوان ايراني در نوروز 93 بايد از طريق شبكه سي‌ان‌ان از قتل فرزندش با خبر شود.
8- آيا بايد خود را براي عزاداري در مرگ سرباز دوم هم آماده كنيم؟
***