هراس ولی مطلقه فقیه از باز شدن فضای سیاسی!

هراس ولی مطلقه فقیه از باز شدن فضای سیاسی!

م رها


iran-emrooz.net | Fri, 28.03.2014, 11:06

 

از زمان تشکیل آخرین نشست مجلس خبرگان، موضوع هسته‌ای در سخنان ولی مطلقه فقیه کم رنگ تر و تهاجم به رویکرد‌های فرهنگی دولت پررنگ تر شده است. کاهش انتقادها به کارکرد وزارت خارجه در رابطه با مذاکرات هسته‌ای بدین خاطر است که نتیجه این مذاکرات که بنا بر اعتراف نزدیکان رهبر زیر نظر کامل وی به پیش میرود، برخلاف پیش بینی‌های وی تاکنون به نتایج مثبتی رسیده است.