قطعنامه پارلمان اروپا: هر هیاتی که از ایران دیدار می کند باید به زندانیان سیاسی دسترسی داشته باشد

قطعنامه پارلمان اروپا: هر هیاتی که از ایران دیدار می کند باید به زندانیان سیاسی دسترسی داشته باشد

جمعه ، 15 فروردين 1393 ، 11:04
کمEU-Parliamentیته سیاست خارجه اتحادیه اروپا با انتشار پیش نویس سندی تحت عنوان «استراتژی اتحادیه اروپا دربرابرایران» با درنظرگرفتن فصلی برای موضوعات مربوط به نقض حقوق بشر گفته است که هرهیاتی که در آینده از ایران دیدار می کند باید متعهد باشد که با ناراضیان سیاسی، فعالان جامعه مدنی دیدار کند و همچنین به زندانیان سیاسی دسترسی داشته باشد. این کمیته همچنین گفته که همراه با ۷۷۲ روزنامه نگار ایرانی خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران است.