کمپین آنلاین علیه قانون توقف سرقت آنلاین در آمریکا

کمپین آنلاین علیه قانون توقف سرقت آنلاین در آمریکا

در این سخنرانی، یوخای بنکلر (Yochai Benkler) تحلیل «داده‌ای» از «کمپین آنلاین علیه قانون توقف سرقت آنلاین» ارائه می‌کند.

در ماه مه و اکتبر ۲۰۱۱ دو طرح قانونی با هدف مبارزه با سرقت آنلاین به کنگره آمریکا پیشنهاد شد. این دو طرح نه تنها مورد حمایت شرکت‌های بزرگ رسانه‌ای بلکه مورد حمایت ائتلافی گسترده از نمایندگان دو حزب نیز بود. در آغاز سال ۲۰۱۲، این دو طرح هنوز نظر افکار عمومی مردم آمریکا را به خود جلب نکرده بود و امکان تصویب …