دادگاه شیکاگو: لوح‌های هخامنشی متعلق به ایران را نمی‌توان فروخت

دادگاه شیکاگو: لوح‌های هخامنشی متعلق به ایران را نمی‌توان فروخت

با حکم یک دادگاه در شیکاگو، خطر فروش حدود هفت هزار لوح مربوط به دوره هخامنشی که به ایران تعلق دارد، رفع شد.

این لوح‌ها از حدود هشتاد سال پیش به امانت در دانشگاه شیکاگو نگهداری می‌شد اما در ده سال گذشته به دلیل ادعای غرامت تعدادی از شهروندان آمریکایی از ایران، ضبط شده بودند و خطر فروش آن‌ها وجود داشت.

در سال ۲۰۰۱ میلادی، تعدادی ازبازماندگان پنج شهروند آمریکایی که در اثر انفجار بمب در یک مرکز خرید در اسرائیل جان خود را از دست داده بودند، دولت ایران را برای دریافت غرامت تحت پیگرد قانونی قرار دادند. دادگاه آمریکایی پس از رسیدگی به این پرونده، جمهوری اسلامی را غیابا به پرداخت بیش از هفتاد میلیون دلار خسارت و سیصد میلیون دلار جریمه محکوم کرد و برای تامین این مبلغ، حکم کرد که اموال متعلق به دولت ایران در آمریکا، از جمله آثار باستانی در موزه ها و مراکز دیگری مانند مرکز شرق شناسی دانشگاه شیکاگو، تا تعیین وضع این پرونده، در توقیف باقی بماند.

این لوح‌ها عمدتا به قسمتی از دوران سلطنت داریوش کبیر تعلق دارد که نه تنها به خاطر فتوحات نظامی و تشکیل یک امپراتوری چند ملیتی عظیم، بلکه به سبب درایت در سازماندهی اداری این امپراتوری شهرت دارد.

لوح‌ها شامل مدارک مرتبط با فعالیت‌های اداری و مالی مانند حسابداری، انبارداری، دریافت‌ها و پرداخت‌هاست که به زبان‌ها و گویش‌های رایج در تشکیلات اداری آن زمان نوشته شده و به عنوان منابع اولیه تاریخی، اطلاعات مفصلی را در مورد شرایط اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و سیاسی عصر داریوش در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد.