مذاکراتی برای فراموشی جنایت‌ها

مذاکراتی برای فراموشی جنایت‌ها

 

 

رهبر جمهوری اسلامی در پی آن است که مذاکرات هسته‌ای را که به اجبار بدان وارد شده، به ابزاری برای امتیازگیری در دیگر حوزه‌ها تبدیل کند و مساله‌ی هسته‌ای را به تنها مشکل رابطه‌ی نظام و غرب تقلیل دهد. ادامه‌ی مطلب…