پیام مهندس حشمت طبرزدى از زندان

پیام مهندس حشمت طبرزدى از زندان

گفتگویی کوتاه با دوست عزیز اقای سعید اوحدی.

Heshmat_Tabarzadi

درود و هنگام شاد ، از راديو فرهنگ چند لحظه پيش گفتگويى داشتم با آقاى على طبرزدى فرزند برومند مهندس طبرزدى و از آخرين ملاقات با پدر سخن رانده شده و بويژه پيام ژرف آقاى حشمت طبرزدى از درون زندان بمناسبت روز جهانى كارگر به آگاهى شنوندگان رسانده شد ، براى شنيدن اين گفتگو لينك پيوست در دسترس ميباشد ، پيروزباشيد