تجمع اعتراضی در مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن

تجمع اعتراضی در مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن

Protest against the attack on political prisoners in Iran

 

اطلاعاتی تازه از جراحات وارد شده به زندانیان بند ۳۵۰

چکیده :جراحت سر و صورت، پارگی عروق، شکستگی سر، دنده های قفسه سینه، انگشتان دست و پا، کوفتگی و تورم ناشی از ضربه باتوم و … از جمله مهمترین آسیب ها و جراحاتی بود که امروز زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین شاهد آن بوده اند. با وجود این حجم بی سابقه از فاجعه، آیا هنوز هم رئیس سازمان زندان ها بی پروایی ماموران زیردست خود و ضرب و شتم زندانیان را تکذیب می کند؟…