اعتراض زندانیان به ادعاهای «دروغ» اسماعیلی

اعتراض زندانیان به ادعاهای «دروغ» اسماعیلی

واکنش ۲۰ تن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ به اظهارات رییس ترفیع گرفته سازمان زندان‌ها

بیست تن از اعتصاب کنندگان بند ۳۵۰ زندان اوین که عمدتا از روز دوشنبه دست به اعتصاب غذا زده‌اند نسبت به اظهارات اسماعیلی در برنامه ۲۰:۳۰ و روزنامه ایران واکنش نشان دادند.