پیام نسرین ستوده به زندانیان بند ۳۵۰

پیام نسرین ستوده به زندانیان بند ۳۵۰

 

پیام نسرین ستوده به زندانیان بند ۳۵۰

نسرین ستوده: پیام ما به خشونت گران موکدا آن است که: زندانیان سیاسی را فورا و بدون قید وشرط آزاد کنید زیرا: محاکمهٔ آن‌ها نا‌عادلانه بوده است. حکم آن‌ها بر اساس درخواست بازجویان بی‌خردی بوده است که از استقلال قوه قضاییه و عدالت و برابری و آزادی بیان و حقوق بشر چیزی نمی‌دانستند. و بد‌تر از همه به دست قضاتی صادر شده است که مرعوب باز جو بوده‌اند.