هر ليتر بنزين آزاد ۱۰۰۰ تومان شد

هر ليتر بنزين آزاد ۱۰۰۰ تومان شد

شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی ايران قيمت های جديد بنزين سهميه‌ای و آزاد را اعلام کرد. بر اساس اعلام این شرکت، قيمت بنزين آزاد ۱۰۰۰ تومان و قيمت بنزين سهميه‌ای ۷۰۰ تومان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اين قيمت‌ها از ساعت ۲۴ پنج شنبه، چهارم اردیبهشت، به وقت تهران به اجرا گذاشته خواهد شد.

قيمت بنزين معمولی آزاد و سهميه‌ای قبلا به ترتيب ۷۰۰ و ۴۰۰ تومان بود.
همچنين قيمت جديد بنزين سوپر سهميه‌ای هر ليتر۸۰۰ تومان و بنزين سوپر آزاد هر ليتر ۱۱۰۰ تومان اعلام شده است. قبلا قيمت بنزين سوپر سهميه‌ای و آزاد به ترتيب ۵۰۰ و ۸۰۰ تومان بود.