حمله امنیتی‌ها به تجمع کارگران مقابل وزارت کار

حمله امنیتی‌ها به تجمع کارگران مقابل وزارت کار

۷ تن از جمله دو تن از هماهنگ کنندگان طومار ۴۰ هزار نفری کارگران در میان بازداشت شده ها هستند

صبح امروز حدود ۴۰ تن از فعالین کارگری تلاش کردند طی قرار قبلی ساعت ۱۰ صبح مقابل وزارت کار در خیابان آزادی تجمعی داشته باشند اما نیروهای امنیتی حاضر در محل به تجمع کنندگان حمله کرده و ۷ تن از آنها را دستگیر کردند.