لایحه‌ای جدید برای تغییر سیاست صدای آمریکا

با پیشنهاد تعدادی از قانون‌گذاران آمریکایی، لایحه‌ای تنظیم شده که در صورت تصویب، صدای آمریکا و سایر رسانه‌هایی که بودجه آن‌ها را دولت فدرال آمریکا می‌پردازد، موظف به ترویج سیاست‌های دولت می‌شوند.