ایران همچنان پیشتاز در سانسور و سرکوب مطبوعات

ایران همچنان پیشتاز در سانسور و سرکوب مطبوعات

گزارش خانه آزادی از آخرین وضعیت آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱

خانه ی آزادی ( فریدم هاوس)  یک موسسه ی آمریکایی ناظر بر دموکراسی است سالانه گزارشی مبنی بر آخرین وضعیت آزادی مطبوعات در ۱۹۷ کشور جهان، منتشر می کند. امسال در می ۲۰۱۴ در گزارشی که دروبسایت رسمی این سازمان منتشر شده نیز، نشان می دهد در سطح جهانی کشورها از چه میزان آزادی رسانه ای برخوردار هستند و نسبت به سالهای گذشته در چه وضعیتی قرار دارند. در گزارش امسال خانه ی آزادی، ایران رتبه ی ۱۹۰ را از میان ۱۹۷ کشور از آن خود کرده است. از میان کشورهای مورد بررسی در مجموع ۶۳ مورد دارای مطبوعات آزاد، ۶۸ مورد نسبتا آزاد و ۶۶ مورد مطلوعات غیر آزاد اعلام شده اند.