عتراض دانشجویان دانشگاه تبریز به سخنرانی صفار هرندی‎

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ظهر یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه، دانشجویان دانشگاه تبریز در اعتراض به سخنرانی صفارهرندی (وزیر ارشاد دولت نهم) در ساختمان مرکزی دانشگاه (تالار شهید شفایی) با پلاکارد و شعار علیه وضع موجود به او اجازه ی سخنرانی ندادند.

هرانا