حسين رونقي ملكي (ملقب به بابك خرمدين) و عضو کمیته مبارزه با سانسور

 حسين رونقي ملكي (ملقب به بابك خرمدين) و عضو کمیته مبارزه با سانسور


حسين رونقي ملكي (ملقب به بابك خرمدين) و عضو کمیته مبارزه با سانسور ،در ایران ، كه محدودیتِ و فیلترینگِ اینترنتی حاکمیت را به چالش کشید ، در شرایط بسیار بدی قرار دارد .
او كه هم اکنون به همين جرم در زندان اوين محبوس شده ، با وجود بيماري شديد كُليه ، بيست روز است که در اعتصاب غذا به سر مي‌برد و خطر جاني هر لحظه تهديدش مي‌کند .
 See More

 — ‎‎ایران آزاد‎, ‎سازمان ملی میهنی ایران‎, ‎پروشات هخامنش.‎