تقدیم به جوانان وطن که دلشان برای یک قطره شادی لک زده

تقدیم به جوانان وطن که دلشان برای یک قطره شادی لک زده


اینکه دارم می‌گم بتون شاید بگین دیوونگیه
راحت باش، اونهاش اون خورشیده که می‌درخشه
من یه بالونم که گرم می‌شه و می‌رسه به فضا
توهوای آزد، همچین که خیال می‌کنی نگران هیچ کاری نیستی 
چرا که من خوشم 
دست بزن اگه خودتو مثل اطاقی می‌بینی که سقف نداره
چرا که من خوشم
دست بزن اگه باورداری که خوشی یه حقیقته
چرا که من خوشم 
دست بزن اگه می‌دونی که خوشبختی پیش چشماته
چرا که من خوشم
دست بزن اگه دلت می‌خواد

خبرای بد خیلی راحت از این می‌گن و از اون می‌گن
هولهٔ ی ی… هرچی که داری بده به من، نچسب بهش
هو لهٔ ی ی ممکنه خبرت کنم که همه چی خوب پیش می‌ره
هو لهٔ ی ی، به دل نگیری یه وقت وقتتو هدر ندی
چرا که من خوشم

دست بزن اگه خودتو مثل اطاقی می‌بینی که سقف نداره
چرا که من خوشم
دست بزن اگه باورداری که خوشی یه حقیقته
چرا که من خوشم 
دست بزن اگه می‌دونی که خوشبختی پیش چشماته
چرا که من خوشم
دست بزن اگه دلت می‌خواد

شادو خوش برو بشکن این هنجار و
شادو خوش برو بشکن این هنجارو
عشقه که شادم می‌کنه تا بشکنم این هنجارو
بجُنب و بشکن ببینم این هنجارو
گفتم دِ بشکن این هنجارو
عشقه که شادم می‌کنه تا بشکنم این هنجارو 
بجنب! بشکن ببینم این هنجارو
من که بهت گفتم 
چرا که من خوشم

دست بزن اگه خودتو مثل اطاقی می‌بینی که سقف نداره
چرا که من خوشم
دست بزن اگه باورداری که خوشی یه حقیقته
چرا که من خوشم 
دست بزن اگه می‌دونی که خوشبختی پیش چشماته
چرا که من خوشم
دست بزن اگه دلت می‌خواد

دست بزن اگه خودتو مثل اطاقی می‌بینی که سقف نداره
چرا که من خوشم
دست بزن اگه باورداری که خوشی یه حقیقته
چرا که من خوشم 
دست بزن اگه می‌دونی که خوشبختی پیش چشماته
چرا که من خوشم
دست بزن اگه دلت می‌خواد

……………………..……………………..
ترجیع بند متن اصلی 
Refrain
Because I» m happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I» m happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I» m happy Clap along if you know what happiness is to you Because I» m happy Clap along if you feel like that» s what you wanna do

یادداشت:

من وآزه خو شم را به جای شادم گذاشته ام و در همان معنای شاد چون به واژه فرانسوی heureux نزدیک تر است .
حافظ میگه سرم خوش است و به بانگ بلند می گویم 
ولی می شود گفت : « چرا که من شادم.!» بسته به انتخاب شما
این متن از زبان فرانسه به فارسی برگردانده شد

م.سحر
پاریس
24/5/2014