مانا نیستانی در توانا

مانا نیستانی در توانا

توانا ورود مانا نیستانی را خوش آمد می گوید. مانا نیستانی هر هفته یک کاریکاتور برای مجموعه جدید “محله اعتدال”  در توانا ارائه می کند. این مجموعه نگاهی دارد به سازش  پس از دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد. مانا نیستانی کاریکاتورهای دیگری نیز در توانا ارائه خواهد کرد.


 ورود مانا نیستانی را خوش آمد می گوید. مانا نیستانی هر هفته یک کاریکاتور برای مجموعه جدید "محله اعتدال"  در توانا ارائه می کند. این مجموعه نگاهی دارد به سازش  پس از دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد. مانا نیستانی کاریکاتورهای دیگری نیز که میان ایرانیان از شهرت و محبوبیت بالایی برخوردار هستند را در توانا ارائه خواهد کرد.

مانا در کاریکاتورهای خود مشکلات و چالش های سیاسی و اجتماعی ایران را به تصویر می کشد. وی کار خود را از سال ۱۳۶۹ آغاز نمود. مانا نیستانی با روزنامه ها و مجلات متعدد ایرانی همکاری کرده و سه کتاب کاریکاتور به فارسی به چاپ رسانده است. او همچنین در سال ۱۳۷۹ مجموعه ای تحت عنوان “خندیدن قدغن نیست” منتشر نمود. وی در سال ۱۳۸۵ به دلیل یکی از کاریکاتورهای خود به سه ماه حبس محکوم شد. وی پس از آن کشور را ترک کرد و در سال ۱۳۸۹ از سوی شبکه بین المللی مدافع حقوق کاریکاتوریست ها جایزه شجاعت برای کاریکاتور مطبوعاتی را دریافت کرد. در سال ۱۳۹۱ مانا نیستانی یک داستان مصور تحت عنوان “مسخ ایرانی” درباره دوران زندان به چاپ رساند.

مانا نیستانی

Mana Neyestani