کارگران جزو دریافت‌کنندگان سبد امنیت غذایی نیستند

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادی را درباره مشمولان دریافت بسته حمایت غذایی به هیأت وزیران ارائه داده است.

بر اساس این پیشنهاد، فقط مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد، بسته امنیت غذایی را دریافت خواهند کرد و کارگران جزو دریافت‌کنندگان آن نیستند.

به گزارش خبرگزاری «ایسنا»، در جلسه روز گذشته هیأت وزیران، دستورالعمل اجرایی پیشنهاد شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص بسته حمایت غذایی بررسی شد.