احمد شهید چگونه وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی می‌کند؟

احمد شهید چگونه وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی می‌کند؟

shaheed-bbc3

بی بی سی

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، دور تازه تحقیقاتش را آغاز کرده. او قرار است طی ده روز با قربانیان حقوق بشر، وکلا و سازمان های غیردولتی در کشورهای مختلف صحبت کند. اما نه در ایران. جایی که دولتش گزارشهای او را بی پایه خوانده و به او ویزا نمیدهد. فریبا صحرایی نگاهی کرده به اینکه آقای شهید چگونه گزارش هایش را تهیه می کند: