روایتی معتبر از عیسی مومنی

روایتی معتبر از عیسی مومنی

انگار ديروز بود همه در حال گوش دادن به  راديو ،مسابقات جام جهاني ١٩٩٤درسالن بزرگ و مجلل دانشگاه ادمونتون كانادا در حال برگزاري بود وقتي گزارشگر اعزامي راديو چند گزارش شکست کشتی گیران کشورمان  را از محل برگزاري مسابقات بين تيم هاي ملي ايران وامريكا را اعلام کرد در ادامه به حالت اعتراض و ناراحتي در حرکتی عجيب از ادامه گزارش انصراف داد!

اماحسن خجندپور يك ايراني علاقه مند كشتي مقيم آمريكا جای  او را گرفت پس از خوش و بش اولیه  باصدايي لرزان ادامه گزارش را بر عهده گرفت و  دو كشتي گير را معرفي مي كرد او نمي دانست كه تا دقايقي ديگر روايتگر يك حماسه غيورانه ايراني خواهد شد  .شاید همه  حاضران در سالن و شنوندگان رادیو منتظر خبر باخت نماینده دیگر  تيم ملي  کشورمان بودند .