کار دروغ و جعلِ پیروان «ولایت» به تماشا کشیده است

کار دروغ و جعلِ پیروان «ولایت» به تماشا کشیده است

باقر پرهام


iran-emrooz.net | Tue, 18.03.2014, 10:40

 

ز دهقان و از ترک و از تازیان
نژادی پدید آید اندر می‌ان
نه ترک و نه دهقان نه تازی بود
سخن‌ها به کردار بازی بود
فردوسی

حجت‌الاسلامی، به نام سیّد عباس نبوی، در شب جمعه‌ای از جمعه‌های سال نود، پشت میکروفون رفته و برای پیروان «ولایت» نطقی در چگونگیِ رفتن بیست تن از اعضای کانون نویسندگان ایران به دیدار خمینی پس از ورود او به ایران ایراد فرموده است که شنیدنی و خندیدنی است. این نطق را پایگاه خبریِ انتخاب در تاریخ بیست و پنج فوریه دوهزار و چهارده با عنوان: «علاقۀ شدید مرحومه سیمین دانشور به امام (ره)» منتشر کرده است. نخست به نقل کامل فرمایشات این «حجت» اسلام- نمی‌دانم شاید هم این «آیتِ» الله، یعنی «نشان» خدا در روی زمین- بپردازیم تا خوانندگان این مطلب مثل خود من از خواندن آن حالی بکنند، حالی که البته زود گذر است و بیدرنگ جای خود را به حیرت و تاسف می‌دهد. می‌گوید: