“داعش” در عراق، نگرانی در ایران

“داعش” در عراق، نگرانی در ایران

یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳

پروازها به بغداد لغو ش

خبر اشغال بخش هایی از خاک عراق از جمله شهر بزرگ موصل توسط سازمان اسلامگرای افراطی داعش ـ دولت اسلامی عراق و شام ـ موجب نگرانی مردم در ایران شده است.
انتشار خبر رسیدن داعش به ۲۰۰ کیلومتری خاک ایران، آنچنان با نگرانی در سطح افکار عمومی همراه شده که رئیس مرزبانی کشور و رئیس سازمان حج و زیارت به دلیل تماس های مکرر مردم در مصاحبه های جداگانه ای، به مردم اطمینان داده اند که مرزهای کشور مورد تعرض این نیروهای تروریستی قرار نگرفته و زائران ایرانی در عراق نیز در سلامت به سر می برند.