«پاسداران آیت‌الله»

«پاسداران آیت‌الله»

احسان مهرابی

در زمانی که حسن روحانی بر شناسنامه‌دار شدن منتقدان خود اصرار دارد، گروه‌های فشار بدون هیچ شناسنامه مانع اجرای برنامه‌های دولت خصوصا در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی می‌شوند.

در مراسم بزرگذاشت ۲۴ خرداد در اصفهان گروهی شعار «مرگ بر فتنه‌گر» سر دادند و سخنران‌ها را هو کردند.

«اینها شمشیرهای من هستند، شمشیرهای من را کند نکن.» این جمله مشهور رهبر جمهوری اسلامی خطاب به محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران است ، پس از آنکه او گفته بود «حسین الله کرم سپاهی نیست.»