اوباما : قدرت داعش در عراق ممکن است افزايش يابد

اوباما : قدرت داعش در عراق ممکن است افزايش يابد

Photo: ‎اوباما :  قدرت داعش در عراق ممکن است افزايش يابد 

باراک اوباما، در مصاحبه با شبکه سی‌بی‌اس  CBS گفت:  قدرت نيروهای داعش و شبه نظاميان نزديک به القاعده در عراق ممکن است افزايش يابد و امنيت ساير کشورها را در منطقه تهديد کند. آقای اوباما افزود  : احتمال دست يافتن اين شبه‌نظاميان به سلاح‌ها و منابع بيش تر، رخنه آن ها به اردن و وخيم‌تر کردن وضعيت سوريه وجود دارد.

تصريح کرد:  آمريکا نمی‌تواند به تنهايی به مقابله با اين نيروهای افراطی در خاورميانه برخيزد بلکه استراتژی آمريکا بايد همکاری با کشورهای منطقه باشد تا آن ها بتوانند امنيت خود را تقويت کنند.‎


باراک اوباما، در مصاحبه با شبکه سی‌بی‌اس CBS گفت: قدرت نيروهای داعش و شبه نظاميان نزديک به القاعده در عراق ممکن است افزايش يابد و امنيت ساير کشورها را در منطقه تهديد کند. آقای اوباما افزو

اوباما : قدرت داعش در عراق ممکن است افزايش يابد

باراک اوباما، در مصاحبه با شبکه سی‌بی‌اس CBS گفت: قدرت نيروهای داعش و شبه نظاميان نزديک به القاعده در عراق ممکن است افزايش يابد و امنيت ساير کشورها را در منطقه تهديد کند. آقای اوباما افزود : احتمال دست يافتن اين شبه‌نظاميان به سلاح‌ها و منابع بيش تر، رخنه آن ها به اردن و وخيم‌تر کردن وضعيت سوريه وجود دارد.

تصريح کرد: آمريکا نمی‌تواند به تنهايی به مقابله با اين نيروهای افراطی در خاورميانه برخيزد بلکه استراتژی آمريکا بايد همکاری با کشورهای منطقه باشد تا آن ها بتوانند امنيت خود را تقويت کنند.

Liked · June 22