تدبير دولت ‘اميد و تدبير’ حتى اميد آرميدن خاكستر اين انسان در ايران را نيز از بازماندگانش گرفت!

تدبير دولت ‘اميد و تدبير’ حتى اميد آرميدن خاكستر اين انسان در ايران را نيز از بازماندگانش گرفت!

‎خانواده ریچارد نلسون فرای، ایرانشناس برجسته، سرانجام پس از ۷۳ روز بلاتکلیفی تصمیم گرفتند جنازه او را بسوزانند. اما نمی‌دانند با خاکستر این ایرانشناس برجسته چه کنند. ریچارد فرای وصیت کرده بود در اصفهان به خاک سپرده شود.

وزیر ارشاد دولت "تدبیرو امید" در واکنش به وصیت ایران شناس امریکایی، گفته بود «دولت جدید که وصی ایشان محسوب نمی‌شود. ممکن است هرکس وصیت کند جایی دفنش کنند، هرکس وصی ایشان است برود و به وصیت ایشان عمل کند.»

تورج دریایی، استاد تاریخ ایران در دانشگاه کالیفرنیا به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفته است که خانواده ریچارد فرای جنازه او را سوزانده‌اند، اما نمی‌دانند با خاکستر این ایرانشناس برجسته چه کنند.

ریچارد فرای بیش از ۷۰ سال از زندگی‌ خود را صرف مطالعه و پژوهش درباره تاریخ و فرهنگ ایران کرد و یکی از آخرین بازماندگان نسلی بود که شرق‌شناسی را در دانشگاه‌های جهان بنیان گذاشتند و تألیفات بسیاری درباره فرهنگ و هنر و تاریخ ایران داشتند.

ریچارد نلسون فِرای، ایران‌شناس برجسته آمریکایی، پنج‌شنبه ۷ فروردین (۲۷ مارس) در ۹۴ سالگی در شهر بوستون درگذشت. از او در مجموع ۱۵ کتاب درباره تاریخ و فرهنگ ایران بر جای مانده است.

در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) دولت محمود احمدی نژاد به ریچارد فرای یک واحد مسکونی در اصفهان اهداء‌کرد».

آن زمان این خبر در سایت‌ها درج شد:

" در پی دستور دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه خانه تاریخی تمیزی اصفهان در اختیار پروفسور ریچارد فرآی استاد ایران شناس آمریکایی قرار گرفت. " 

‌خانه تاریخی تمیزی تا زمان حیات پروفسور فرای در اختیار این شرق شناس و ایران شناس خواهد بود و پس از آن به عنوان بنیاد شرق شناسی اصفهان مورد استفاده قرار می گیرد . ‌آثار و تالیفات این پروفسور آمریکایی در بنیاد شرق شناسی اصفهان جمع آوری خواهد شد تا مورد استفاده شرق شناسان قرار گیرد.

 در سال ۱۳۸۴ از فرای به عنوان ميهمان افتخاري جشنواره قدرداني شده بود و در همان آیین نامه خود را تسلیم احمدی نژاد می کند:  

«اينجانب كه تمام زندگي فعال خود را صرف شناختن و شناساندن فرهنگ و تمدن درخشان ايران باستاني و ايران اسلامي كرده ام، از مقام رياست جمهوري درخواست مي کنم اجازه داده شود جسد اينجانب پس از مرگم در كنار زاينده رود در شهر زيباي اصفهان- كه پيوسته عاشق آن بوده ام- به خاك سپرده شود. باشد كه پيوند ناگسستني دو ملت شريف ايران و آمريكا براي جهانيان ثابت گردد.»

 رئيس جمهور وقت ايران نيز در پاسخ به اين درخواست طي دستوری به وزارت كشورمی نویسد: « باسلام به سرزمین مقدس ایران، بحمدالله فرهنگ و تمدن ايران اسلامي منطبق بر فطرت هاي پاك بشري و جاذب دل هاي شيفته از هر نژاد و قوم و سرزميني است. با تقدير از اين استاد ارجمند كه عمر خود را وقف شناخت ميراث كهن و ارزشمند فرهنگ وطن سرافرازمان كرده اند و با آرزوي طول عمر همراه با موفقيت‌ها در خدمت به بشريت و معرفي فرهنگ اصيل اسلامي اين ديار به ساير ملت ها، لازم است ترتيبي دهيد كه خواست ايشان محقق شود.»‎

خانواده ریچارد نلسون فرای، ایرانشناس برجسته، سرانجام پس از ۷۳ روز بلاتکلیفی تصمیم گرفتند جنازه او را بسوزانند. اما نمی‌دانند با خاکستر این ایرانشناس برجسته چه کنند. ریچارد فرای وصیت کرده بود در اصفهان به خاک سپرده شود.

وزیر ارشاد دولت “تدبیرو امید” در واکنش به وصیت ایران شناس امریکایی، گفته بود «دولت جدید که وصی ایشان محسوب نمی‌شود. ممکن است هرکس وصیت کند جایی دفنش کنند، هرکس وصی ایشان است برود و به وصیت ایشان عمل کند.»

تورج دریایی، استاد تاریخ ایران در دانشگاه کالیفرنیا به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفته است که خانواده ریچارد فرای جنازه او را سوزانده‌اند، اما نمی‌دانند با خاکستر این ایرانشناس برجسته چه کنند.

ریچارد فرای بیش از ۷۰ سال از زندگی‌ خود را صرف مطالعه و پژوهش درباره تاریخ و فرهنگ ایران کرد و یکی از آخرین بازماندگان نسلی بود که شرق‌شناسی را در دانشگاه‌های جهان بنیان گذاشتند و تألیفات بسیاری درباره فرهنگ و هنر و تاریخ ایران داشتند.

ریچارد نلسون فِرای، ایران‌شناس برجسته آمریکایی، پنج‌شنبه ۷ فروردین (۲۷ مارس) در ۹۴ سالگی در شهر بوستون درگذشت. از او در مجموع ۱۵ کتاب درباره تاریخ و فرهنگ ایران بر جای مانده است.

در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) دولت محمود احمدی نژاد به ریچارد فرای یک واحد مسکونی در اصفهان اهداء‌کرد».

آن زمان این خبر در سایت‌ها درج شد:

” در پی دستور دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه خانه تاریخی تمیزی اصفهان در اختیار پروفسور ریچارد فرآی استاد ایران شناس آمریکایی قرار گرفت. ”

‌خانه تاریخی تمیزی تا زمان حیات پروفسور فرای در اختیار این شرق شناس و ایران شناس خواهد بود و پس از آن به عنوان بنیاد شرق شناسی اصفهان مورد استفاده قرار می گیرد . ‌آثار و تالیفات این پروفسور آمریکایی در بنیاد شرق شناسی اصفهان جمع آوری خواهد شد تا مورد استفاده شرق شناسان قرار گیرد.

در سال ۱۳۸۴ از فرای به عنوان ميهمان افتخاري جشنواره قدرداني شده بود و در همان آیین نامه خود را تسلیم احمدی نژاد می کند:

«اينجانب كه تمام زندگي فعال خود را صرف شناختن و شناساندن فرهنگ و تمدن درخشان ايران باستاني و ايران اسلامي كرده ام، از مقام رياست جمهوري درخواست مي کنم اجازه داده شود جسد اينجانب پس از مرگم در كنار زاينده رود در شهر زيباي اصفهان- كه پيوسته عاشق آن بوده ام- به خاك سپرده شود. باشد كه پيوند ناگسستني دو ملت شريف ايران و آمريكا براي جهانيان ثابت گردد.»

رئيس جمهور وقت ايران نيز در پاسخ به اين درخواست طي دستوری به وزارت كشورمی نویسد: « باسلام به سرزمین مقدس ایران، بحمدالله فرهنگ و تمدن ايران اسلامي منطبق بر فطرت هاي پاك بشري و جاذب دل هاي شيفته از هر نژاد و قوم و سرزميني است. با تقدير از اين استاد ارجمند كه عمر خود را وقف شناخت ميراث كهن و ارزشمند فرهنگ وطن سرافرازمان كرده اند و با آرزوي طول عمر همراه با موفقيت‌ها در خدمت به بشريت و معرفي فرهنگ اصيل اسلامي اين ديار به ساير ملت ها، لازم است ترتيبي دهيد كه خواست ايشان محقق شود.»