بررسی عفو موسوی و کروبی در صورت توبه‌کردن

بررسی عفو موسوی و کروبی در صورت توبه‌کردن

رییس کل دادگستری تهران: موسوی و کروبی بزهکار هستند

رییس کل دادگستری تهران می‌گوید موسوی و کروبی بزهکارند اما چون نظام جمهوری اسلامی همراه با عطوفت و مهربانی است، در صورت پشیمانی و توبه، عفو آن‌ها را در دستور کار قرار خواهد داد.