دو سناتور آمریکایی: روحانی و خامنه‌ای را تحریم کنید

دو سناتور آمریکایی: روحانی و خامنه‌ای را تحریم کنید

طرح دو سناتور آمریکایی برای تحریم مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر

سناتور کرک و سناتور روبیو طرحی را ارائه کردند که طی آن ناقضان حقوق بشر در حکومت ایران تحت تحریم قرار گرفته و از تلاش‌های مردم ایران برای احقاق حقوق اساسی‌شان حمایت شود.