محمد غرضی، افراطی دیروز و تلخک امروز

محمد غرضی، افراطی دیروز و تلخک امروز

560CD698-7F92-474A-8C13-EA2D62405512_w640_r1_s

تایید صلاحیت محمد غرضی توسط شورای نگهبان اتفاقی عجیب بود و حتی حیرت خود او را نیز برانگیخت. صحبت‌های طنز و خنده‌دار و حرکات غیرمتعارف غرضی خیلی زود این کاندید غیرمطرح را به پدیده انتخابات بدل ساخت. حضور او باعث شده است تا بخشی از نگرانی‌های مردم در قالب خنده و تفریح با سخنان و اعمال انتخاباتی وزیر سابق پست و تلگراف و نفت بروز یابد.