نمایندگان؛ از رانت خوار تا بیمار روانی

اصولگرایان مجلس به جان هم افتاده اند

نمایندگان؛ از رانت خوار تا بیمار روانی

با وجودی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تلاش می کنند در مدت باقی مانده تا برگزاری انتخابات دور دهم مجلس،با موضع گیری بر علیه فساد سیستماتیک و رانتخواری، خود را از اتهامات موجود بر علیه وابستگان دولت احمدی نژاد دور نگه دارند،درگیری های درونی اصولگرایان موجب شده تا این تلاش ها نتیجه معکوس دهد و هر بار بخش های ناگفته دیگری از فساد سیاسی-ـ اقتصادی این جریان روشن شود.