برگزاری همایش خط قرمز دلواپسان

سردار قاسمى: بازی بُرد، بُرد اصطلاح لجنی است

اصول‌گرایان منتقد دولت حسن روحانی،‌ همایش دیگری با عنوان “خط قرمز” در نقد مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند؛ همایشی که چند روز پس از سخنان رهبر جمهوری‌اسلامی برگزار و هم‌زمان شد با بیانیه‌ی برخی نمایندگان مجلس درباره رعایت “خط قرمز”های جمهوری‌اسلامی در مذاکرات هسته‌ای.