اسرائیل و شکاف در هیات حاکمه آمریکا

اسرائیل و شکاف در هیات حاکمه آمریکا

علی افشاری

کنگره آمریکا ۲۲۵ میلیون دلار کمک مالی برای تقویت و تجهیز بیشتر سپر موشکی اسرائیل موسوم به “گنبد آهنین” تصویب کرد. دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات در این خصوص هم نظر بوده و مشابه گذشته وحدت خود را در حمایت از اسرائیل به نمایش گذاشتند. قانونگذاران آمریکایی با برخوردی یکجانبه، حماس را سرزنش کردند و بر همکاری آمریکا برای جلوگیری از به خطر افتادن جان شهروندان اسرائیلی تاکید ورزیدند.

البته بر سر چگونگی اعطای کمک مالی فوق و خدمات فنی اختلافاتی وجود دارد. مجلس نمایندگان خواهان قرار دادن این مبلغ در سرفصلی جداگانه است اما سنا می‌خواهد آن را در قالب طرح مربوط به امنیت مرز ها ادغام نماید. جمهوری‌خواهان با این رویکرد دمکرات ها موافق نیستند.