نقش ایران در تحولات سیاسی تازه عراق


نقش ایران در تحولات سیاسی تازه عراق

نفوذ ایران در سیاست عراق همواره فراگیر بوده است. اما این بار گستره این نفوذ گریبان نوری مالکی را گرفته است. بخش آلمانی دویچه وله می‌نویسد که روی‌گردانی ایران یکی از دلایل پایان ریاست‌ مالکی بر دولت است.

نوی‌ مالکی زمانی از پشتیبانی ایران برخوردار بود. ایران در جریان انتخابات سال ۲۰۰۶ رضایت خود را از انتخاب مالکی به عنوان نخست وزیر عراق اعلام کرد. او که خود شیعه است در جنگ علیه سنی های افراطی نیز به حمایت دولت شیعه کشور همسایه اش یقین داشت. اما امروز پس از سرباز زدن وی از اجرای آشتی ملی و در پی آن شعله ور شدن جنگ در عراق، دیگر از پشتیبانی ایران برخوردار نیست.