قدر زر زرگر بداند قدر گوهر گوهری

قدر زر زرگر بداند  قدر گوهر گوهری
‎محمدرضا عزیزی‎'s photo.
‎محمدرضا عزیزی‎'s photo.
اين عكس هرگز ديده نمي شد اگر در حادثه سقوط اتوبوس حامل نخبگان ریاضی دانشگاه صنعتی شریف به دره در اسفندماه 76 ، مريم ميرزا خاني جان سالم به در نمي برد و به سرنوشت شش دانشجوي نخبه اي دچار مي شد كه در اوج بالندگی و شکوفایی علمی ناباورانه، جان باختند. استاد 37 ساله دانشگاه استنفورد حتما اكنون خاطره آن روز تلخ را بخاطر دارد. او كه امروز عنوان نخستین زن ریاضیدان جهان موفق به دریافت مدال «فیلدز» يا نوبل رياضيات شد ، حقيقتي تلخ را هم به ما ياد آوري مي كند: صدها نفر از سرمايه هاي انساني ما ، صدها ميرزا خاني ديگر سالانه قرباني حوادث جاده اي مي شوند. قدر اين سرمايه ها را كي بايد بدانيم؟!