به بهانه ی نامه ی اعتراض محسن وزیری مقدم به انجمن مجسمه سازان انگلستان

به بهانه ی نامه ی اعتراض محسن وزیری مقدم به انجمن مجسمه سازان انگلستان

Fahimehfahimeh Fahimeh added 2 new photos.

محسن وزیری مقدم , هنرمند خلاق , گرانمایه و اندیشمند کشورمان به دهمین دهه از زندگی اش وارد شد. جامعه ی هنر ی ایران او را به خوبی میشناسد ولی از چگونگی شناساندن او به جهان هنر تلاش چندانی را سراغ ندارم. به نظر من شناختی که از سوی صاحب نظران ایرانی و مطابق با استانداردهای بین الملی باشد عمیق تر , فراگیر تر و پایدار تر خواهد بود: یعنی پیوند ریشه به بدنه و به ساختار های محکمی که جهان هنر را شکل می دهد.

در سال ١٣٤٣ خورشیدی ( ١٩٦٤میلادی ) تابلوی شنی او به موزه ی هنر های مدرن نیو یورک راه می یابد. هفت سال پس از ان حجم هایی میآفریند که بازوهای متعددی دارد که با دخالت انسان یا همان بازدید کننده به حرکت درمی آید و بدین سبب حجم های گوناگون و متفاوتی پیدا می کند. وزیری بدین سان بازدید کننده ی اثر را به پدید آورنده ی آن تبدیل میکند. همان چیزی که امروز در دنیای هنر معاصربه هنر interactive تعبیر میشود. او بین این سالها و سالهای بعد ,از پژوهش و نو آوری دست نکشید و تا امروزنیز پر شور و پر نشاط ادامه می دهد ولی ما جا مانده ایم , کند پیش میرویم و یا سریع و سطحی گام بر میداریم ! چرا که جایگاه وزیری در بین هنرمندان جهان برابر با سالها تلاش و تجربه ی او در عرصه ی هنر ایران نیست. اثبات ان نیز چندان دشوار نیست , برای نمونه تنها کافی است نام محسن وزیری مقدم را به همراه نام پیر سولاژ و الکساندر کالدر جستجو کنیم وزندگی نامه و نقد و نظرها یی که در مورداثار این هنرمندان نوشته شده است را مرورکنیم.

شاید همین کوتاهی سبب شده است که نامه ی اعتراضش به انجمن مجسمه سازان انگلستان هم بی پاسخ و شاید بی نتیجه بماند. نامه ای که در ان کپی ازحجم هایش توسط یک مجسمه ساز جوان ایرانی را گوشزد کرده و به حمایت انجمن از این مجسمه ساز معترض شده است. کپی برداری ویا نا آگاهی ازپیشینه ی این حجم ها که عذر بدتری است بررسی دیگری را میطلبد. شگفتی این ماجرا آنجاست که چرا هیچیک از کارشناسان و دست اندرکاران انجمن مجسمه سازان انگلستان و ایران به این مسئله نیزاشاره ای نکرده اند. من گناه این کوتاهی را تماما به گردن جامعه ی هنری خودمان می اندازم.

https://www.youtube.com/watch?v=O1LyJpKCE2I

تصویر بالا – حجم از مینا سلیمی برنده ی جایزه ی کالج چلسی ویزه ه ی هنرمندان نوظهور ٢٠١٠
تصویر پایین – حجم از محسن وزیری مقدم ١٩٧٠

Unlike

Unlike · · Share