بانوی غزل ایران٬ خانم سیمین بهبهانی چشم از جهان فرو بستند

 بانوی غزل ایران٬ خانم سیمین بهبهانی چشم از جهان فرو بستند


متاسفانه با خبر شدیم ساعاتی پیش بانوی غزل ایران٬ خانم سیمین بهبهانی چشم از جهان فرو بستند. صفحه دوستداران استاد شجریان این فقدان بزرگ را به جامعه هنری و ادبی ایران و تمامی دوستداران این شاعر بزرگ تسلیت میگوید. روحش شاد و یادش گرامی باد….

LikeLike ·  · Share