خانواده کارگران بازداشتی: زیر بار وثیقه نمی‌رویم

خانواده کارگران بازداشتی: زیر بار وثیقه نمی‌رویم

پنج هزار کارگر معدن سنگ‌آهن بافق در استان یزد،امروز ـ پنجشنبه ـ در حالی وارد دهمین روز اعتصاب خود می‌شوند که قوه قضاییه با کاهش میزان وثیقه‌های سنگین برای آزادی کارگران بازداشت شده موافقت نکرده و خانواده‌ها هم که همزمان مقابل فرمانداری بافق در تحصن هستند می‌گویند زیر بار وثیقه‌های تعیین‌شده نخواهند رفت.