بزرگترین منبع درآمد رهبری کجاست؟


بزرگترین منبع درآمد رهبری کجاست؟

Play Videoثروت باورنکردنی خامنه ای/دزدیهای سپاه و نام فرخ نگهدار و خانواده ایشان

«امپراتوری مالی رهبری» درباره منبع درآمدهای رهبری، نقش محسن رفیقدوست و محمد فروزنده در بنیاد مستضعفان، مدیران امپراتوری مالی رهبری، زمین خواری، تحریم شرکت های متعلق به خامنه ای. با مجتبی واحدی، مراد ویسی و سعید قاسمی نژاد.

بزرگترین منبع درآمد رهبری کجاست؟

گزارش کامل در یوتیوب:
http://youtu.be/DIO2CTHbEvg — with Saeed Ghasseminejad.

LikeLike ·  ·