فقد رهبر؛ امکان یک رفرم بزرگ؟

فقد رهبر؛ امکان یک رفرم بزرگ؟

“مرگ حق است”. این جمله‌ای بود که مادربزرگ مهربان مرحوم‌ام بارها می‌گفت. البته فقط موقعی که درباره خودش حرف می‌زد وگرنه معتقد بود آرزوی مرگ هیچ کس ولو دشمنت را هم نباید بکنی و خود در مورد مرگ هیچ زنده‌ای حرف نمی‌زد. قواعد دنیای سیاست اما گویی با دنیای زندگی خانوادگی و اجتماعی معمولی آدم‌های ساده و عادی(در نسبت با سیاسیون “غیرعادی”!) فرق می‌کند…