کودتای فرماندهان متوهم سپاه

کودتای فرماندهان متوهم سپاه

پاسخ به محسن رضایی
اکبر گنجی

پس از انتشار مقاله “جنگ: کودتای سپاه، زدن برجک آیت‌الله منتظری و رهبران فتنه” در وبسایت زمانه در ۷/۷/۹۳ ، سایت تابناک محسن رضایی، در مقاله‌ای تحت عنوان “رفع یک ابهام: خاطره سردار رشید از نامه تکان‌دهنده امام” در ۸/۷/۹۳، مدعی شد که درخواست‌های محسن رضایی در سال ۱۳۶۵ را سردار رشید شخصاً در ملاقات حضوری به آیت‌الله خمینی داده و سپس احمد خمینی آن را با خط خود به صورت “تلفنگرام” در آورده است. یعنی این مورد، تعارضی با مورد تلفنی “سقوط فاو بدون استفاده از بمب اتمی امکان پذیر نیست” ندارد، چون این یکی “از طریق اعزام نماینده صورت گرفته” است.

Rezaee

اما این مدعا حلال مسئله دروغ‌گویی محسن رضایی نیست. برای این که توضیح داده بودیم که اکثر ارتباطات با مرکز تلفنی صورت می‌گرفت.