معترضان هنگ کنگی «روز ملی چین» را به چالش کشیدند

هم‌زمان با «روز ملی چین» دانشجویان هنگ کنگی بر شدت اعتراض‌های خود به دولت چین افزوده‌ و مراسم این روز را با چالشی بزرگ مواجه کرده‌اند.

به گفته سخنگوی دانشجویان معترض، امروز تعداد معترضان به بیشترین میزان خود خواهد رسید. جوشوآ وونگ می‌گوید شمار معترضان در ششمین روز اعتراض‌ها از روزهای قبل بیشتر خواهد بود. معترضان خواهان برگزاری انتخابات آزاد در هنگ کنگ هستند.