تجمعات سراسری در ایران در حمایت از کردها

تجمعات سراسری در ایران
در حمایت از کردها

همزمان با انتشار اخباری مبنی بر سقوط بخش هایی از شهر کوبانی توسط عوامل گروه تروریستی داعش که با سکوت ارتش ترکیه و تماشای مقاومت کوچه به کوچه چریک های ی.پ.گ همراه بود، برخی از شهروندان تهرانی در پی انتشار یک فراخوان در شبکه اجتماعی فیس بوک، روز گذشته در برابر سفارت ترکیه در تهران دست به تجمع زدند و خواستار حمایت این کشور از کانتون نشینان (بخش خودمختار) کوبانی شدند.